PROGRAM

Predstavujeme vám prehľad toho, na čo sa už teraz môžete tešiť

Zoznam prednášok Security Day

Zoznam prednášok IT Pro

Zoznam prednášok SQL

Zoznam prednášok DEV

Sprievodný program

Pondelok Utorok Streda Štvrtok

Sessions

ostatne: 
8:30 9:00
Registrácia
Speaker:
session: 
9:00 10:00
Keynote
Hall ABC
ostatne: 
10:00 10:20
Prestávka
Speaker:
session: 
10:20 11:35
Demystifikácia Windows 10
Je Windows 10 v podstate len „terminálom na zber informácií o užívateľovi", ako tvrdí známy ruský propagandistický server Aeronet? Aké údaje o vás Windows 10 zbiera a komu ich posiela? Ako to môžete zistiť a ako mu v tom zabrániť?
Hall B
session: 
10:20 11:35
.NET a práca s XML (XPath, XSD, XSLT, XQuery)
XML je dnes štandardom pre výmenu dát a častou požiadavkou na programátorov je vytvoriť XML, transformovať XML, uložiť dáta z XML do databáze či naopak XML z databáze vygenerovať. Táto prednáška sa zameria na základné pojmy zo sveta XML, ozrejmí hlavne XML namespace a jeho dopad na prácu s XML v prostredí .NETu. Porovnáme schopnosti .NETu s aktuálnymi štandardami sveta XML.
Hall C
session: 
10:20 11:35
Využitie Machine Learning v inteligentných aplikáciách
Hall D
ostatne: 
11:35 12:20
Obed
Speaker:
session: 
12:20 13:35
SharePoint 2016 - prehľad noviniek
Microsoft čoskoro uvoľní už 5. generáciu najpopulárnejšej business platformy – Microsoft SharePoint. V tejto prezentácii vám priblížim nové funkcie a zmeny v architektúre ako aj scenáre pre nasadenie. Prezentácia je určená najmä pre IT Profesionálov a aj pre IT Manažment.
Hall A
session: 
12:20 13:35
Offline a online útoky na Active Directory databázu
Na tejto prednáške sa budeme rozprávať o moderných útokoch na Active Directory, ku ktorým ešte donedávna neexistovali verejne dostupné nástroje. Naživo si predvedieme tieto scenáre: – Dolovanie hesiel a ďalších zaujímavých dát zo zálohy doménového kontroléru – Zmena členstva v skupinách úpravou súboru ntds.dit – Sfalšovanie SID history a jeho zamaskovanie pred bezpečnostným auditom – Ovládnutie celého AD lesa z pobočkového Cisco WAAS serveru – Vrátenie zmeny používateľského hesla bez znalosti toho pôvodného. Ukážeme si aj protiopatrenia, ktoré môžu správcovia implementovať, aby sa proti týmto typom útokov ubránili, alebo ich aspoň boli schopní detegovať. Sami uvidíte, že to nie je nič jednoduché a že sú tieto útoky realizovateľné vo väčšine firemných prostredí.
Hall B
session: 
12:20 13:35
Novinky v C# 6
C# 6 je ďalšou verziou jazyka C#. Ukážem vám, čo je nové v tomto jazyku. Aké operácie sú teraz jednoduchšie atď. Nakoniec sa pozrieme na projekt Roslyn - nový kompilátor pre C# (a VB.NET) napísaný priamo v C# (a VB.NET) a otvorený pre vývojárov. Nielen doslova kódom, ale aj niekoľkými vrstvami API, ktoré vám môžu pomôcť, napríklad pri dodržiavaní kvality kódu.
Hall C
session: 
12:20 13:35
OMS – Microsoft Operations Management Suite
Operations Management Suite je balíček štyroch produktov – na tejto prezentácii sa pozrieme, ktoré to sú a bližšie si popíšeme dva z nich: Operational Insights (monitoring a analýza logov) a Azure Backup (zálohovanie).
Hall D
Speaker: Boris Ulík
ostatne: 
13:35 13:50
Prestávka
Speaker:
session: 
13:50 15:05
PowerBI a DATAZEN
Čo je čím v týchto moderných nástrojoch pre zobrazovanie a modelovanie dát. Nečakajte žiadny jednoduchý prehľad, ale skôr kde sa aká technológia dá posunúť a na čo sa dá využiť.
Hall A
Speaker: Erik Caha
session: 
13:50 15:05
Novinky v Hyper-V 2016
Pokiaľ chce Microsoft v novom Windows Server niečím ohromiť, tak je to práve Hyper–V! Chcete sa dozvedieť o novinkách, z ktorých Vám budú žiariť oči nedočkavosťou? Potom je prednáška nabitá informáciami a ukážkami práve pre Vás!
Hall B
Speaker: Kamil Roman
session: 
13:50 15:05
Async/await použitie (asynchrónny kód)
.NET dnes ponúka niekoľko mechanizmov, ako programovať viacvláknové aplikácie. V tejto prednáške nazrieme do histórie práce s vláknami v prostredí .NETu, zameriame sa na výhody využitia triedy Task a ozrejmíme si, čo presne robia kľúčové slová async/await a ako pracovať nielen s nimi, ale aj s ďalšími prvkami tejto infraštruktúry.
Hall C
session: 
13:50 15:05
Neobmedzené škálovanie dát - Big data a NoSQL
Hall D
ostatne: 
15:05 15:20
Prestávka
Speaker:
session: 
15:20 16:35
Zaujímavé časy
SQL 2016 prináša veľmi komplexnú platformu pre prácu s dátami. Preč sú časy obyčajného RDBMS s pesimistickým prístupom k zamykaniu. Prednáška zahŕňa všetky technológie, ktoré SQL 2016 obsahuje a skúsi im dať nejaký zmysel v kontexte aktuálnych trendov spracovania a ukladania dát.
Hall A
Speaker: Erik Caha
session: 
15:20 16:35
Office 365 - správa a synchronizácia užívateľov (Azure AD Connect)
Pri využívaní cloudových služieb Office 365 v tzv. hybridnom režime je potrebné zabezpečiť synchronizovanie užívateľských účtov. Prezentácia je zameraná na možnosti prepojenia Active Directory v on-premise prostredí s Azure Active Directory v cloude, ktorá slúži na podporu Office 365 a nástroje na konfiguráciu prepojení.
Hall B
session: 
15:20 16:35
Všetko čo nechcete vedieť o ASP.NET Core (ASP.NET5)
Čo je to čierne, čo klope na dvere? Predsa ružová budúcnosť ASP.NET! No, v skutočnosti to tak hrozné nie je. ASP.NET Core (alebo skôr ASP.NET 5) prináša veľa dobrých noviniek, ale prechod na ne bude pre väčšinu .NET programátorov tak trochu bolestný. Ide o kompletný reštart platformy a veľmi podstatné množstvo vašich súčasných znalostí a zručností, ktoré nie sú ľahko prenosné. Na druhej strane, ASP.NET Core vám dáva nové možnosti na rozlet, možnosť vyvíjať na nových platformách a ďalšie. Neignorujte ho preto. I keď vám nebude na úžitok hneď teraz, oplatí sa ho mať na zreteli a sledovať jeho postup. Keby už len preto, že pokiaľ tak neurobíte, v novinkách sa utopíte vo chvíli, keď na ňu budete musieť prejsť.
Hall C
session: 
15:20 16:35
Novinky v PowerShell 5 RTM
Na prednáške si názorne predvedieme novinky, ktoré priniesla finálna verzia PowerShellu 5 vydaná v decembri. Ukážeme si nové príkazy pre šifrovanie a prácu so ZIP archívmi či symlinkami. Podrobne sa pozrieme na balíčkovací systém OneGet/PackageManager a nevynecháme ani nové syntaktické možnosti jazyka.
Hall D

Sessions

ostatne: 
8:30 9:00
Registrácia
Speaker:
session: 
9:00 10:15
Windows 10 zariadenia pre každú oblasť podniku
Zariadenia s Windows 10 vám umožnia väčšiu flexibilitu, lepšiu správu a zabezpečia vyššiu bezpečnosť v dnešnom svete, kde mobilita a bezpečnosť sú neustále skloňované.
Hall A
session: 
9:00 10:15
Návrh riešenia pre cloudovú platformu
Prednáška sa pokúša o komplexný pohľad na návrh riešenia pre cloudovú platformu, definovanie základných limitov, kľúčových prvkov návrhu a predpokladov celého riešenia do budúcnosti. Budú použité konkrétne príklady, dostupné nástroje pre pochopenie problematiky procesu návrhu komplexnej cloudovej platformy.
Hall B
session: 
9:00 10:15
.NET Memory Internals
- Spolu sa pozrieme, ako pod pokrievkou funguje systém pamäte v .NET Frameworku - Systém typov .NET Frameworku - hodnotové a referenčné dátové typy - Stack (zásobník) - jeho funkcie pri riadení chodu aplikácie, prieskum pomocou Windows Debugger - Heap (halda) - ukladanie dát do nej, prieskum pomocou Windows Debugger - Schéma práce Garbage Collectora a z toho vyplývajúce záludnosti pre prax - Root references, Finalization (destructors) - Analýza príčin .NET memory-leaku
Hall C
Speaker: Robert Haken
session: 
9:00 10:15
SharePoint Workflow vs Workflow Manager
Pre verziu SharePoint 2013 máme k dispozícii dve rôzne prostredia na realizáciu tokov činností (workflow). Okrem interného SharePoint 2010 workflow engine je k dispozícii nová, z pohľadu SharePointu externá platforma, s názvom Workflow Manager (WM). Príďte na moju prezentáciu a dozviete sa všetko podstatné o realizácii podnikových procesov na platforme Microsoft SharePoint Server 2013/2016.
Hall D
ostatne: 
10:15 10:40
Ask the experts catering
Speaker:
session: 
10:40 11:55
SharePoint Online: Vaša posledná migrácia
Koľkými SharePoint migráciami ste už prešli? Aj keby len raz, určite mi dáte za pravdu, že bez problémov sa to nezaobišlo. Nové verzie platformy SharePoint pritom chceme všetci. A zároveň možno cítime, že éra On-Prem má svoje najlepšie roky už za sebou. Budúcnosť je jasná - SharePoint Online. Mám pre Vás teda dobrú správu, pôjde o vašu poslednú migráciu. Migráciu z On-Prem do Online. Ako sa k tomuto procesu postaviť? Ako ho naplánovať? S čím treba počítať? Ako sa na migráciu pripraviť? Ako bude prebiehať a aké spôsoby existujú? Na otázky jasne a prehľadne odpovedá táto prednáška vychádzajúca z množstva úspešne dokončených projektov.
Hall A
session: 
10:40 11:55
Bezpečnostné novinky Windows 10, Windows 2016 a Hyper-V
Čo je nové z pohľadu bezpečnosti vo Windows 10 a čo nové ešte prinesie Windows Server 2016? Kam smeruje bezpečnosť a na čo sa môžeme tešiť? Revolúcia sa nekoná, ale solídny prínos to rozhodne je!
Hall B
session: 
10:40 11:55
Využitie Altova MapForce a transformácie XML
Táto prednáška je pre tých programátorov a architektov, ktorí potrebujú občas (alebo neustále) vytvárať aplikácie ktoré transformujú XML dáta. Ukážeme si scenáre, kde si nevystačíte s bežným XSLT. V prednáške predstavím produkty Altova MapForce a Altova XMLSpy, pomocou ktorých za niekoľko minút pripravím transformáciu dát z textového súboru do XML pomocou grafického editoru. Výsledok si uložím ako .NET aplikáciu v C# a vytvorím DLL, ktorú následne možno využiť v akejkoľvek .NET aplikácii.
Hall C
session: 
10:40 11:55
Internet vecí na platforme Windows
Internet vecí, napriek tomu, že ide o staronový fenomén (mikrokontroléry a internet sú tu už desaťročia), ešte stále nedosiahol štádium zrelosti, pre ktoré je charakteristická najmä unifikácia na báze štandardov. Pojem internet vecí známy aj pod skratkou IoT (Internet of Things), nezahŕňa len senzory, či riadiace jednotky, ale aj cloudovú infraštruktúru a nástroje pre analýzu údajov. Spoločným menovateľom zariadení prepojených v rámci IoT je totiž generovanie obrovského množstva údajov. Ich analýzou môžete odhaliť nové súvislosti a informácie pre riadenie technologických aj biznis procesov. Jadrom prednášky sú možnosti Windows 10 a cloudovej platformy Microsoft Azure v oblasti internetu vecí, vývoj aplikácií pre túto platformu a možnosti ukladania a spracovania údajov v cloude. Windows 10 IoT Core je minimalizovaná zostava Windows 10 určená pre zariadenia s obmedzenými zdrojmi, ktorá však využíva spoločné jadro operačného systému.
Hall D
ostatne: 
11:55 12:40
Obed
Speaker:
session: 
12:40 13:55
RDP bezpečnost od A do Z
RDP – Poriadne zabezpečiť RDP, zodpovedne a pritom pohodlne ho používať nie je žiadna veda, iba to chce vedieť niekoľko základných informácií a občas niečo nastaviť. TLS, RestrictedAdmin, Kerberos, SSO a ďalšie veci vám podáme ako na tanieri.
Hall A
session: 
12:40 13:55
Office 365
Zopár vecí ktoré ste možno o office 365 ešte nepočuli. V prednáške sa budem venovať novému portálu pre administrátorov, novému rozhranie pre reporting, prejdeme možnosti message encryption, čo sú to smartlinks a mnoho ďalšieho zaujímavého z kuchyne office 365. Neočakávajte viac ako 2 ppt snímky, všetko bude naživo…
Hall B
session: 
12:40 13:55
ASP.NET MVC 6 - Tag Helpers & View Components
Chýba vám v MVC podpora komponent ako ju poznáme z WebForms? Sťažujete sa nad prehľadnosťou kódu s @Html helpermi? Príďte sa pozrieť, či novinky prichádzajúce do MVC6 dokážu niečo z toho vyriešiť.
Hall C
Speaker: Robert Haken
session: 
12:40 13:55
Skladovanie stĺpcov alebo Columnstore indexy v praxi
Prednáška vám na reálnom projekte dátového skladu ukáže, ako možno prostredníctvom columnstore indexov vyriešiť problém, ktorý je tradičnými prostriedkami relačných databáz neriešiteľný. Po zasvätení do riešenej problematiky porovnáme rýchlosť plnenia dátového skladu, jeho odozvu a nároky na úložný priestor bez columnstore indexov a s nimi. Čo myslíte, ako to dopadne?
Hall D
ostatne: 
13:55 14:05
Prestávka
Speaker:
session: 
14:05 14:45
Výzvy roku 2015 z pohľadu ISP
Rok 2015 bol skutočne zaujímavým rokom s množstvom technologických a najmä bezpečnostných výziev, ktoré poriadne preverili naše schopnosti. Poďme spolu odkryť niektoré z nich. Zanalyzujeme ich dopad a predstavíme riešenia, ktoré nás znova posunuli o míle vpred.
Hall A
Speaker: Peter Vilhan
session: 
14:05 14:45
Trendy a novinky v HPE Storage
Aktuálne Storage trendy – Softvérovo definované systémy, Hyper Converged a All-Flash systémy. Ako si správne vybrať z príliš mnoho možností Storage riešení.
Hall B
session: 
14:05 14:45
Veeam Availability Suite v9 – Zálohovanie vs. Dostupnosť
V dobe civilizačnej závislosti na online službách už zálohovanie zďaleka nepostačuje požiadavkám na dostupnosť dát moderných „Always-ON“ datacentier. Zaujímavé porovnanie tradičných prístupov ochrany dát a súčasných možností Veeam Availability Suite v9 prináša odpoveď na túto výzvu.
Hall C
ostatne: 
14:45 15:10
Ask the experts catering
Speaker:
session: 
15:10 16:25
SharePoint Online: Mýty, povery, predsudky a pravdy
Niekedy mám pocit, že SharePoint Online je ako Yetti. Všetci o ňom hovoria, ale nikto ho nevidel. Alebo videl, či dokonca s ním pracuje, napriek tomu žije v značnom blude. Aké sú skutočné obmedzenia SPO, ktoré máme poznať a s ktorými je nevyhnutné počítať? Čo SPO nedokáže, či naopak dokáže? Prestaňte googliť, väčšina článkov o tejto téme na Nete je mimo. Prednáška prinesie unikátne zhrnutie od Kamila, ktorému môžete veriť.
Hall A
session: 
15:10 16:25
Windows 10 Threshold 1/2
Windows 10 sa ešte vo vašich firemných zariadeniach nezabýval a Vám už vŕta v hlave, prečo o ňom všetci hovoria?! Príďte si vypočuť, čo pre Vás Microsoft vo Windows 10 nachystal – budete o nich hovoriť tiež!
Hall B
session: 
15:10 16:25
Upgrade programátorských vedomostí 1/2
C#, generické typy, lambda expressions a LINQ. Máte nástroje z roku 2016, ale programujete rovnako ako v roku 2006? Nie je vám úplne jasné, ako fungujú pokročilejšie C# konštrukcie, generické typy, či lambda expressions a keď vidíte niektoré nedávne príklady Microsoftu, nechápete, ako sa to môže čo i len skompilovať? To je smutné, pretože bez rutinného používania týchto techník sa teraz nezaobídete. Preto vám vysvetlím, ako fungujú. Bez zbytočného balastu, tak aby ste to pochopili.
Hall C
ostatne: 
16:25 16:35
Prestávka
Speaker:
session: 
16:35 17:50
Open Source on Azure
Hall A
session: 
16:35 17:50
Technológie v kocke – ako môže vyzerať úspešná firma
Ukážky scenárov využitia toho, čo ponúka Windows 10 a čo sa skrýva za pojmami ako Office 365, Enterprise Mobility Suite alebo Operations Management Suite.
Hall B
session: 
16:35 17:50
Čo je Git a prečo by ma to malo zaujímať
Ako je možné, že počas niekoľkých posledných rokov veľké množstvo projektov, od malých až po veľké, začalo používať Git? Dokáže niečo magické? Alebo je to len ďalšia hipsterská vec? Každý si to asi musí rozhodnúť sám. Ukážem vám základy Gitu, čo dokáže, ako funguje. A potom je to len na vás.
Hall C
session: 
16:35 17:50
ADFS deep-dive
Publikácia vnútorných webových služieb cez WAP alebo integrácia a SSO (single-sign-on) s Office 365, alebo jednoducho iba overovanie do webových aplikácií vyžaduje stále častejšie nasadiť AD FS. Nebojte sa, stačí sa tomu zvieraťu pozrieť trošku na zúbok a uvidíte, že to nie je nič ťažké.
Hall D
session: 
18:00 19:15
Novinky v Hyper-V 2016
Pokiaľ chce Microsoft v novom Windows Server niečím ohromiť, tak je to práve Hyper–V! Chcete sa dozvedieť o novinkách, z ktorých Vám budú žiariť oči nedočkavosťou? Potom je prednáška nabitá informáciami a ukážkami práve pre Vás!
Hall B
Speaker: Kamil Roman
ostatne: 
19:30 24:00
ShowIT Party
Príďte sa s nami zabaviť a posúťažiť! • Bowlingová súťaž • Švédske stoly • Skvelá zábava • Prekvapenie
Speaker:

Sessions

ostatne: 
8:30 9:00
Registrácia
Speaker:
session: 
9:00 10:15
PKI certifikačnej politiky pre podnikové prostredie
Bojíte sa nasadiť vlastné PKI do svojho podnikového prostredia? Nebojte sa! Stačí rozumne nastaviť politiky vydávania a predlžovania certifikátov a vrhnúť sa do čipových kariet.
Hall A
session: 
9:00 10:15
Hyper-V Internals
Ako fungujú vnútorné procesy v Hyper-V, ako sa priraďujú prostriedky a ako sa rôzne situácie prejavujú na konkrétnych scenároch. Práve to je obsahom mojej prednášky. Hyper-V je teraz už "veľké zviera", ktoré vie poriadne potrápiť. Zoznámte sa teda s niekoľkými oblasťami, ktoré je potrebné poznať, aby ste sa vyhli prípadným problémom.
Hall B
Speaker: Jan Marek
session: 
9:00 10:15
Advanced Debugging .NET
Ochutnávka práce s Windows Debugger a jeho .NET rozšírením SOS/PSCOR pre analýzu problémov nad bežiacou aplikáciou aj off-line z memory dumpu. Ukážka nástroja DebugDiag pre zber memory-dumpov a ich základnú analýzu.
Hall C
Speaker: Robert Haken
session: 
9:00 10:15
Čo ste možno nevedeli o Storage Spaces alebo ste sa báli spýtať
Trúfnem si povedať, že základný koncept Storage Spaces je vám dnes už dôverne známy. Existujú ale veci, ktoré nesúvisia s ich nasadením a možno nie sú na prvý alebo druhý pohľad zrejmé. Na čo by ste si mali dávať pred nasadením pozor? Koľko diskov budete potrebovať? A čo veci ako Parallel Rebuild, Write Back Cache, Tiering, Hot Data atď.? V mojej prednáške nakukneme tejto technológii pod pokrievku.
Hall D
ostatne: 
10:15 10:30
Prestávka
Speaker:
session: 
10:30 11:45
Index Internals
Správne navrhnuté indexy majú zásadný vplyv na výkon SQL dotazu. Poďme si teda spoločne v tejto prednáške ukázať, ako indexy pracujú, ako optimálne indexy navrhnúť a ako sa správne rozhodnúť medzi jednotlivými možnosťami, ktoré nám SQL server ponúka.
Hall A
Speaker: Marek Chmel
session: 
10:30 11:45
Exchange 2016 – on premises
Ako prevádzkovať Exchange 2016 vo svojej infraštruktúre.
Hall B
session: 
10:30 11:45
HTTPS už máte, tak ešte aby vám k niečomu bolo HTTPS, SSL, TLS, HSTS a CSP
Je veľa ďalších škaredých písmeniek, ktoré dnes musíte poznať. U serióznejších webov sa dnes už bez zabezpečeného protokolu HTTPS nezaobídete. Ale prostá HTTPS adresa ešte neznamená, že to bude na niečo dobré. Ukážeme si preto, ako HTTPS nasadiť správne, tak, aby to naozaj bolo k niečomu platné.
Hall C
session: 
10:30 11:45
SharePoint - SSL Best Practice
Zabezpečenie platformy SharePoint pomocou HTTPS protokolu, bezpečné publikovanie SharePoint webov na Internet, nastavenie viac - zónového prístupu k webom, zdieľanie a obnova certifikátov vo farme a mnoho ďalších praktických rád z praxe budú súčasťou tejto prezentácie.
Hall D
ostatne: 
11:45 12:30
Obed
Speaker:
session: 
12:30 13:45
Hyper-V kontajnery
Na tejto prednáške sa pozrieme na možnosti kontajnerizácie aplikácií vo Windows Server 2016. Zameriame sa predovšetkým na typ kontajnera Hyper-V a na niekoľkých príkladoch si vysvetlíme, ako k izolácii dochádza a aké výhody to prináša.
Hall A
Speaker: Jan Marek
session: 
12:30 13:45
Extend your AD to the Cloud with using hybrid identity
Here we will explain the differences between Active Directory and Microsoft Azure Active Directory services from the cloud. You will understand how federation works to SaaS applications with AzureAD and also how to extend these services to other business and consumer identities. Another part will explain how our key management works for your services, to not store your SSL certificates and other secrets on local machines with our new Azure Key Vault.
Hall B
session: 
12:30 13:45
[ASP].NET Performace Tuning
Ukážka postupov diagnostiky výkonových problémov .NET aplikácií. Najčastejšie výkonové problémy a spôsoby ich riešenia. Profiling - vývojársky aj produkčný. Časová zložitosť vybraných algoritmov, cachovanie, performance - tipy.
Hall C
Speaker: Robert Haken
session: 
12:30 13:45
SCOM - sledovanie bezpečnostných incidentov
SCOM – Máte SCOM? Tak ho využite a urobte si jednoduché monitory na sledovanie základných bezpečnostných incidentov, ako sú modifikácie citlivých skupín, zamykanie účtov, alebo napríklad skúšanie hesiel.
Hall D
ostatne: 
13:45 14:00
Prestávka
Speaker:
session: 
14:00 14:40
Na hranici možností systémovej bezpečnosti
Naše disky sú zašifrované, role presne vymedzené a prístupy do našich systémov pravidelne revidujeme. Čo viac urobiť pre ochranu našich dát? Ochrániť užívateľa pred sebou samotným? V rámci prednášky si prejdeme možnosti, ako ovplyvniť užívateľské správanie a predikovať možné problémy. Zameriame sa na prepojenie technológií s fungovaním firmy a ukážeme metódy, ktoré sa osvedčili firmám u nás i v zahraničí.
Hall A
session: 
14:00 14:40
Útoky na mobilné zariadenia
Prezentácia sa bude venovať opisu niekoľkých konkrétnych hrozieb, ktoré sa zameriavajú na mobilné zariadenia, napríklad bankových trójskych koňov alebo lockscreenov. Účastníci sa tiež dozvedia, akú motiváciu majú tvorcovia pri vývoji týchto hrozieb.
Hall B
ostatne: 
14:40 14:50
Prestávka
Speaker:
session: 
14:50 16:05
Windows 10 deep dive možnosti deploymentu
Inštalovať Windows na nové zariadenie? Bojovať s voľným miestom na tabletoch? Nastavovať užívateľom nedoménové zariadenia ručne? Čakať hodiny na aktualizácie pre recovery? Itʼs so old school!!! Šetrite svoj čas a príďte si vypočuť, aké možnosti deploymentu Windows 10 prináša.
Hall A
Speaker: Kamil Roman
session: 
14:50 16:05
Enable secure and productive mobile working
We will explore the capabilities we offer to enable your employees/customers to work mobile in an productive way. From our security over the authentication and authorization over the mobile device and application management to the real file protection which allows us still to work within your managed application. Also accessing your web applications as well as UI applications across the different brands of mobile devices will be addressed.
Hall B
session: 
14:50 16:05
Upgrade programátorských vedomostí 2/2
ORM a Entity Framework. Neviete úplne presne čo to je Entity Framework, ako sa používa a na čo je vlastne dobrý? Aký má vzťah k databázam a ako fungujú migrácie? To je smutné, pretože bez rutinného používania týchto techník sa teraz nezaobídete. Preto vám vysvetlím, ako fungujú. Bez zbytočného balastu, tak aby ste to pochopili.
Hall C
session: 
14:50 16:05
Dev + Ops + Azure = VL
“V ďalekej galaxii sa dejú veľké zmeny. Po rokoch vojen a komplikovaných rokovaní sa črtá nádej. Federácia vývojárov a Republika prevádzky našli spôsob ako spolupracovať a navzájom si pomáhať vo svojich často protichodných plánoch. Doteraz nepoznané technológie dokázali spojiť tieto dva tábory tak, aby pomáhali planétam Galaxie v ich rozvoji. Ale technológie sú zradné a výsledok ovplyvní najmä ochota nájsť cestu k sebe. Vydrží táto snaha? Dokáže hŕstka DevOps rytierov zmeniť myslenie ľudí a nájsť v ich srdciach lásku k sebe?” Príďte na slovenskú premiéru tejto drámy a dozviete sa napríklad: ako vznikol DevOps, kde sú jeho výhody, ako s ním začať, aké nové znalosti budú potrebovať developeri a IT operations v budúcnosti a skúsime zodpovedať otázku, či v budúcnosti zaniknú oddelenia vývoja a prevádzky, tak ako ich poznáme. Ukážeme si, aké technológie ponúka Microsoft Azure na podporu DevOps a dozviete sa napríklad aj to, prečo je moderné úmyselne si zhadzovať vlastné produkčné systémy.
Hall D
ostatne: 
16:05 16:20
Prestávka
Speaker:
session: 
16:20 17:35
Vývojárska serverovňa v Cloude - čo sme zistili za posledný rok
Prezentácia bude o jeden a pol ročnej skúsenosti s prevádzkovaním serverov v Microsoft Azure v spoločnosti Millennium. Na základe našich skúseností odporučím vhodné postupy a scenáre pre prevádzku aplikácií v cloude.
Hall A
session: 
16:20 17:35
Novinky SQL 2016
Vydanie novej verzie SQL Server 2016 je za dvermi, poďme si teda v rámci prednášky predstaviť novinky v oblasti databázovej služby a ich vylepšenie oproti verzii predchádzajúcej. Hlavnou témou budú bezpečnostné vychytávky ako je row level security a dynamic dáta masking, rozšírenie AlwaysOn a rozšírenie InMemory technológie a ďalšie.
Hall B
Speaker: Marek Chmel
session: 
16:20 17:35
Vývoj univerzálnych Windows 10 aplikácií
S príchodom Windows 10 sa úplne zjednotil vývoj aplikácií pre desktopové počítače, tablety, telefóny a Xbox. Na tejto prednáške sa zoznámime s novým druhom aplikácie, ktorú naprogramujete iba raz a ona potom pobeží na všetkých spomínaných platformách. Spoločne sa zameriame na to, aké majú tieto nové aplikácie vlastnosti, ako sa vyvíjajú, ako to funguje, že aplikáciu naprogramujete raz a ona funguje naprieč všetkými zariadeniami s Windows 10. Nebude vynechaná ani téma prevodu vašich existujúcich Windows Store aplikácií na túto novú verziu. Táto prednáška vás pripraví na budúcnosť vývoja aplikácií pre Windows.
Hall C
session: 
16:20 17:35
Fifty shades of Azure
Predstavím vám najlepšie zákutia Cloud platformy od Microsoftu týkajúce sa predovšetkým vývojárov. Zameriam sa na Microsoft native vývojárov a rovnako tak na vývojárov okolo Open Source technológii.
Hall D
Speaker: Ľuboš Beran
ostatne: 
17:40 18:00
Tombola
Vyplňte náš ShowIT dotazník a zapojte sa do tomboly. Hodnotné ceny čakajú práve na Vás!
Hall ABC
Speaker:

Sessions

ostatne: 
8:30 9:00
Registrácia
Speaker:
session: 
9:00 10:15
Ochrana sem, ochrana tam, ako (Ťa/to) ja len urobím
„Keby som niečo chytil, musel by som o tom vedieť – mám zakázané pripojenia na internet, odladený firewall a preto na mňa nikto nepríde. Neexistuje handshake, o ktorom by som sa nedozvedel”. Pozrime sa v tejto prednáške na protokol, ktorý všetci poznáme, všetci ho používame a každého necháva chladným. Poodhalíme si, aké sú spôsoby využívania DNS trochu zo širšieho pohľadu a spôsoby odladenia DNS systému, na ktoré sa väčšinou zabúda a môžu pekne pomôcť pri zefektívnení útokov.
Hall A
ostatne: 
10:15 10:30
Prestávka
Speaker:
session: 
10:30 11:45
Defending Malware with Application Whitelisting
Despite the widespread use of antivirus and other security solutions, malware continues its victorious parade on computers all over the world. This situation occurs because the important defense measures are completely out of focus. Learn how Application Whitelisting may dramatically improve your infection prevention strategy. In this session, I will share my experience of Software Restriction Policies implementation in Enterprise.
Hall A
ostatne: 
11:45 12:30
Obed
Speaker:
session: 
12:30 13:45
Forenzná analýza šifrovania BitLocker a TPM
Prednáška vám priblíži silné a slabé miesta BitLocker šifrovania, porovná kvalitu algoritmov a ukáže niektoré metódy získavania šifrovacích kľúčov k forenznej analýze diskov a dát zariadení.
Hall A
ostatne: 
13:45 14:00
Prestávka
Speaker:
session: 
14:00 14:40
Fortinet – Bezpečnosť bez kompromisov
Máte na svojich web servroch informačný systém, webmail, eshop, zákaznícky portál alebo iné dôležité aplikácie? Vystrašili vás predchádzajúce prezentácie a rozmýšlate ako je možné rýchlo a jednoducho zredukovať bezpečnostné riziká? Ukážeme vám ako sa účinne brániť proti CSFR, XSS, SQL injection, web scraping a iným útokom na webové aplikácie pomocou Web Application Firewallov v praxi, bez toho aby ste museli Vaše apliákcie prepisovať. A ešte z komplexnejšieho pohľadu Vám ukážeme aj Integráciu Sandboxing technológie od perimetra, cez WAF až po endpoint. Sandboxing je často diskutovaná technológia v súvislosti s ochranou proti APT [Advanced Persistent Threat], ale ako ho implementovať? Sandboxing ako funkcionalita firewallu? Stand-alone sandboxing? Je jasné že len na perimetry nestačí, aj na ceste z webu je čo chrániť a o EndPointe ani nehovoriac. Spoznáte tu silu a efektvitu ako sa chrániť voči rôznym neznámym kódom v rámci integrovaného sandboxing riešenia.
Hall A
Speaker: Peter Kočík
ostatne: 
14:40 14:50
Prestávka
Speaker:
session: 
14:50 16:05
Dobrý sluha, ale zlý pán
"Šifrovanie je užitočné; dokáže ochrániť dáta pred nepovolanými očami. Čo sa však stane, keď sa obráti proti nám a naše dáta zašifruje tak, aby sme sa k nim nevedeli dostať ani my? Prednáška predstaví problematiku škodlivého softvéru označovaného ako názvami ako Filecoder či Cryptolocker - spôsoby, akými sa do počítača dostane, metódy, ktoré používa na šifrovanie a tiež či a čo sa dá robiť, ak už k najhoršiemu došlo a pol disku je zašifrovaného."
Hall A
ostatne: 
16:05 16:20
Prestávka
Speaker:
session: 
16:20 17:35
Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o SQL injekcii, ale báli ste sa opýtať
Hoci sa SQL injekcia radí medzi zraniteľnosti s veľmi vysokou severitou, stále sa s ňou príliš často môžeme stretnúť na webe. Roman Kümmel počas svojej atraktívnej prezentácie predvedie, ako ľahké alebo naopak ťažké to majú útočníci vo chvíli, keď sa rozhodnú vybrať obsah Vašej databázy.
Hall A
Speaker: Roman Kümmel
ostatne: 
17:40 18:00
Tombola
Vyplňte náš ShowIT dotazník a zapojte sa do tomboly. Hodnotné ceny čakajú práve na Vás!
Hall ABC
Speaker:

Zmena programu vyhradená!

Zoznam prednášok

Program 2016

 

Zoznam prednášok Security Day

 • Forenzná analýza šifrovania BitLocker a TPM - Ondřej Ševeček Viac informácií
  Prednáška vám priblíži silné a slabé miesta BitLocker šifrovania, porovná kvalitu algoritmov a ukáže niektoré metódy získavania šifrovacích kľúčov k forenznej analýze diskov a dát zariadení.
 • Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o SQL injekcii, ale báli ste sa opýtať - Roman Kümmel Viac informácií
  Hoci sa SQL injekcia radí medzi zraniteľnosti s veľmi vysokou severitou, stále sa s ňou príliš často môžeme stretnúť na webe. Roman Kümmel počas svojej atraktívnej prezentácie predvedie, ako ľahké alebo naopak ťažké to majú útočníci vo chvíli, keď sa rozhodnú vybrať obsah Vašej databázy.
 • Defending Malware with Application Whitelisting - Peter Gubarevich Viac informácií
  Despite the widespread use of antivirus and other security solutions, malware continues its victorious parade on computers all over the world.
  This situation occurs because the important defense measures are completely out of focus. Learn how Application Whitelisting may dramatically improve your infection prevention strategy. In this session, I will share my experience of Software Restriction Policies implementation in Enterprise.
 • Ochrana sem, ochrana tam, ako (Ťa/to) ja len urobím - William Ischanoe Viac informácií
  „Keby som niečo chytil, musel by som o tom vedieť – mám zakázané pripojenia na internet, odladený firewall a preto na mňa nikto nepríde. Neexistuje handshake, o ktorom by som sa nedozvedel”. Pozrime sa v tejto prednáške na protokol, ktorý všetci poznáme, všetci ho používame a každého necháva chladným. Poodhalíme si, aké sú spôsoby využívania DNS trochu zo širšieho pohľadu a spôsoby odladenia DNS systému, na ktoré sa väčšinou zabúda a môžu pekne pomôcť pri zefektívnení útokov.
 • Dobrý sluha, ale zlý pán - Peter Košinár Viac informácií
  Šifrovanie je užitočné; dokáže ochrániť dáta pred nepovolanými očami. Čo sa však stane, keď sa obráti proti nám a naše dáta zašifruje tak, aby sme sa k nim nevedeli dostať ani my?
  Prednáška predstaví problematiku škodlivého softvéru označovaného ako názvami ako Filecoder či Cryptolocker -- spôsoby, akými sa do počítača dostane, metódy, ktoré používa na šifrovanie a tiež či a čo sa dá robiť, ak už k najhoršiemu došlo a pol disku je zašifrovaného.
 • Útoky na mobilné zariadenia - Gabriel Braniša Viac informácií
  Prezentácia sa bude venovať opisu niekoľkých konkrétnych hrozieb, ktoré sa zameriavajú na mobilné zariadenia, napríklad bankových trójskych koňov alebo lockscreenov. Účastníci sa tiež dozvedia, akú motiváciu majú tvorcovia pri vývoji týchto hrozieb.
 

Zoznam prednášok IT Pro

 • Demystifikácia Windows 10 - Michal Altair Valášek Viac informácií
  Je Windows 10 v podstate len „terminálom na zber informácií o užívateľovi", ako tvrdí známy ruský propagandistický server Aeronet? Aké údaje o vás Windows 10 zbiera a komu ich posiela? Ako to môžete zistiť a ako mu v tom zabrániť?
 • Bezpečnostné novinky Windows 10, Windows 2016 a Hyper-V - Ondřej Ševeček Viac informácií
  Čo je nové z pohľadu bezpečnosti vo Windows 10 a čo nové ešte prinesie Windows Server 2016? Kam smeruje bezpečnosť a na čo sa môžeme tešiť? Revolúcia sa nekoná, ale solídny prínos to rozhodne je!
 • PKI certifikačnej politiky pre podnikové prostredie - Ondřej Ševeček Viac informácií
  Bojíte sa nasadiť vlastné PKI do svojho podnikového prostredia? Nebojte sa! Stačí rozumne nastaviť politiky vydávania a predlžovania certifikátov a vrhnúť sa do čipových kariet.
 • ADFS deep-dive - Ondřej Ševeček Viac informácií
  Publikácia vnútorných webových služieb cez WAP alebo integrácia a SSO (single-sign-on) s Office 365, alebo jednoducho iba overovanie do webových aplikácií vyžaduje stále častejšie nasadiť AD FS. Nebojte sa, stačí sa tomu zvieraťu pozrieť trošku na zúbok a uvidíte, že to nie je nič ťažké.
 • Offline a online útoky na Active Directory databázu - Michael Grafnetter Viac informácií
  Na tejto prednáške sa budeme rozprávať o moderných útokoch na Active Directory, ku ktorým ešte donedávna neexistovali verejne dostupné nástroje.

  Naživo si predvedieme tieto scenáre:
  – Dolovanie hesiel a ďalších zaujímavých dát zo zálohy doménového kontroléru
  – Zmena členstva v skupinách úpravou súboru ntds.dit
  – Sfalšovanie SID history a jeho zamaskovanie pred bezpečnostným auditom
  – Ovládnutie celého AD lesa z pobočkového Cisco WAAS serveru
  – Vrátenie zmeny používateľského hesla bez znalosti toho pôvodného.

  Ukážeme si aj protiopatrenia, ktoré môžu správcovia implementovať, aby sa proti týmto typom útokov ubránili, alebo ich aspoň boli schopní detegovať. Sami uvidíte, že to nie je nič jednoduché a že sú tieto útoky realizovateľné vo väčšine firemných prostredí.
 • Novinky v PowerShell 5 RTM - Michael Grafnetter Viac informácií
  Na prednáške si názorne predvedieme novinky, ktoré priniesla finálna verzia PowerShellu 5 vydaná v decembri. Ukážeme si nové príkazy pre šifrovanie a prácu so ZIP archívmi či symlinkami. Podrobne sa pozrieme na balíčkovací systém OneGet/PackageManager a nevynecháme ani nové syntaktické možnosti jazyka.
 • Office 365 - správa a synchronizácia užívateľov (Azure AD Connect) - Jozef Mečiar Viac informácií
  Pri využívaní cloudových služieb Office 365 v tzv. hybridnom režime je potrebné zabezpečiť synchronizovanie užívateľských účtov. Prezentácia je zameraná na možnosti prepojenia Active Directory v on-premise prostredí s Azure Active Directory v cloude, ktorá slúži na podporu Office 365 a nástroje na konfiguráciu prepojení.
 • Hyper-V kontajnery - Jan Marek Viac informácií
  Na tejto prednáške sa pozrieme na možnosti kontajnerizácie aplikácií vo Windows Server 2016. Zameriame sa predovšetkým na typ kontajnera Hyper-V a na niekoľkých príkladoch si vysvetlíme, ako k izolácii dochádza a aké výhody to prináša.
 • Hyper-V Internals - Jan Marek Viac informácií
  Ako fungujú vnútorné procesy v Hyper-V, ako sa priraďujú prostriedky a ako sa rôzne situácie prejavujú na konkrétnych scenároch. Práve to je obsahom mojej prednášky. Hyper-V je teraz už "veľké zviera", ktoré vie poriadne potrápiť. Zoznámte sa teda s niekoľkými oblasťami, ktoré je potrebné poznať, aby ste sa vyhli prípadným problémom.
 • Ako ochrániť onprem Hyper-V pomocou Azure Site Recovery - Jan Marek Viac informácií
  Možností riešenia dostupnosti virtuálnej infraštruktúry je veľké množstvo. Disaster Recovery môžete riešiť pomocou onprem infraštruktúry a aj využitím cloudu. A o tom bude moja prednáška. Ukážeme si, ako všetko potrebné nastaviť a ako potom prebieha samotný failover.
 • Windows 10 Threshold 1/2 - Kamil Roman Viac informácií
  Windows 10 sa ešte vo vašich firemných zariadeniach nezabýval a Vám už vŕta v hlave, prečo o ňom všetci hovoria?! Príďte si vypočuť, čo pre Vás Microsoft vo Windows 10 nachystal – budete o nich hovoriť tiež!
 • Windows 10 deep dive možnosti deploymentu - Kamil Roman Viac informácií
  Inštalovať Windows na nové zariadenie? Bojovať s voľným miestom na tabletoch? Nastavovať užívateľom nedoménové zariadenia ručne? Čakať hodiny na aktualizácie pre recovery? Itʼs so old school!!! Šetrite svoj čas a príďte si vypočuť, aké možnosti deploymentu Windows 10 prináša.
 • Novinky v Hyper-V 2016 - Kamil Roman Viac informácií
  Pokiaľ chce Microsoft v novom Windows Server niečím ohromiť, tak je to práve Hyper–V! Chcete sa dozvedieť o novinkách, z ktorých Vám budú žiariť oči nedočkavosťou? Potom je prednáška nabitá informáciami a ukážkami práve pre Vás!
 • SharePoint 2016 - prehľad noviniek - Ľuboš Höher Viac informácií
  Microsoft čoskoro uvoľní už 5. generáciu najpopulárnejšej business platformy – Microsoft SharePoint. V tejto prezentácii vám priblížim nové funkcie a zmeny v architektúre ako aj scenáre pre nasadenie. Prezentácia je určená najmä pre IT Profesionálov a aj pre IT Manažment.
 • SharePoint - SSL Best Practice - Ľuboš Höher Viac informácií
  Zabezpečenie platformy SharePoint pomocou HTTPS protokolu, bezpečné publikovanie SharePoint webov na Internet, nastavenie viac - zónového prístupu k webom, zdieľanie a obnova certifikátov vo farme a mnoho ďalších praktických rád z praxe budú súčasťou tejto prezentácie.
 • SharePoint Workflow vs Workflow Manager - Ľuboš Höher Viac informácií
  Pre verziu SharePoint 2013 máme k dispozícii dve rôzne prostredia na realizáciu tokov činností (workflow). Okrem interného SharePoint 2010 workflow engine je k dispozícii nová, z pohľadu SharePointu externá platforma, s názvom Workflow Manager (WM). Príďte na moju prezentáciu a dozviete sa všetko podstatné o realizácii podnikových procesov na platforme Microsoft SharePoint Server 2013/2016.
 • SharePoint Online: Vaša posledná migrácia - Kamil Juřík Viac informácií
  Koľkými SharePoint migráciami ste už prešli? Aj keby len raz, určite mi dáte za pravdu, že bez problémov sa to nezaobišlo. Nové verzie platformy SharePoint pritom chceme všetci. A zároveň možno cítime, že éra On-Prem má svoje najlepšie roky už za sebou. Budúcnosť je jasná - SharePoint Online. Mám pre Vás teda dobrú správu, pôjde o vašu poslednú migráciu. Migráciu z On-Prem do Online. Ako sa k tomuto procesu postaviť? Ako ho naplánovať? S čím treba počítať? Ako sa na migráciu pripraviť? Ako bude prebiehať a aké spôsoby existujú? Na otázky jasne a prehľadne odpovedá táto prednáška vychádzajúca z množstva úspešne dokončených projektov.
 • SharePoint Online: Mýty, povery, predsudky a pravdy - Kamil Juřík Viac informácií
  Niekedy mám pocit, že SharePoint Online je ako Yetti. Všetci o ňom hovoria, ale nikto ho nevidel. Alebo videl, či dokonca s ním pracuje, napriek tomu žije v značnom blude. Aké sú skutočné obmedzenia SPO, ktoré máme poznať a s ktorými je nevyhnutné počítať? Čo SPO nedokáže, či naopak dokáže? Prestaňte googliť, väčšina článkov o tejto téme na Nete je mimo. Prednáška prinesie unikátne zhrnutie od Kamila, ktorému môžete veriť.
 • Trendy a novinky v HPE Storage - Marián Gálik Viac informácií
  Aktuálne Storage trendy – Softvérovo definované systémy, Hyper Converged a All-Flash systémy. Ako si správne vybrať z príliš mnoho možností Storage riešení.
 • Návrh riešenia pre Cloudovú platformu - Martin Čavrnoch Viac informácií
  Prednáška sa pokúša o komplexný pohľad na návrh riešenia pre cloudovú platformu, definovanie základných limitov, kľúčových prvkov návrhu a predpokladov celého riešenia do budúcnosti. Budú použite konkrétne príklady, dostupné nástroje pre pochopenie problematiky procesu návrhu komplexnej cloudovej platformy.
 • Windows 10 zariadenia pre každú oblasť podniku - Lukáš Okál Viac informácií
  Zariadenia s Windows 10 vám umožnia väčšiu flexibilitu, lepšiu správu a zabezpečia vyššiu bezpečnosť v dnešnom svete, kde mobilita a bezpečnosť sú neustále skloňované.
 • Technológie v kocke – ako môže vyzerať úspešná firma - Lukáš Okál/Boris Ulík Viac informácií
  Ukážky scenárov využitia toho, čo ponúka Windows 10 a čo sa skrýva za pojmami ako Office 365, Enterprise Mobility Suite alebo Operations Management Suite.
 • Office 365 - Jozef Kalivoda Viac informácií
  Office 365: zopár vecí, ktoré ste možno o Office 365 ešte nepočuli. V prednáške sa budem venovať novému portálu pre administrátorov, novému rozhraniu pre reporting, prejdeme možnosti message encryption, čo sú to smartlinks a mnoho ďalších zaujímavostí z kuchyne Office 365. Neočakávajte viac ako 2 slidy, všetko bude naživo…!
 • Extend you AD to the Cloud with using hybrid identity - Markus Wilhelm Viac informácií
  Here we will explain the differences between Active Directory and Microsoft Azure Active Directory services from the cloud. You will understand how federation works to SaaS applications with AzureAD and also how to extend these services to other business and consumer identities. Another part will explain how our key management works for your services, to not store your SSL certificates and other secrets on local machines with our new Azure Key Vault.
 • Enable secure and productive mobile working - Markus Wilhelm Viac informácií
  We will explore the capabilities we offer to enable your employees/customers to work mobile in an productive way. From our security over the authentication and authorization over the mobile device and application management to the real file protection which allows us still to work within your managed application. Also accessing your web applications as well as UI applications across the different brands of mobile devices will be addressed.
 • Exchange 2016 – on premises - Milan Marenčík Viac informácií
  Ako prevádzkovať Exchange 2016 vo svojej infraštruktúre.
 • SCOM - sledovanie bezpečnostných incidentov - Ondřej Ševeček Viac informácií
  SCOM – Máte SCOM? Tak ho využite a urobte si jednoduché monitory na sledovanie základných bezpečnostných incidentov, ako sú modifikácie citlivých skupín, zamykanie účtov, alebo napríklad skúšanie hesiel.
 • RDP bezpečnosť od A do Z - Ondřej Ševeček Viac informácií
  RDP – Poriadne zabezpečiť RDP, zodpovedne a pritom pohodlne ho používať nie je žiadna veda, iba to chce vedieť niekoľko základných informácií a občas niečo nastaviť. TLS, RestrictedAdmin, Kerberos, SSO a ďalšie veci vám podáme ako na tanieri.
 • OMS – Microsoft Operations Management Suite - Boris Ulík Viac informácií
  Operations Management Suite je balíček štyroch produktov – na tejto prezentácii sa pozrieme, ktoré to sú a bližšie si popíšeme dva z nich: Operational Insights (monitoring a analýza logov) a Azure Backup (zálohovanie).
 

Zoznam prednášok SQL

 • Skladovanie stĺpcov alebo Columnstore indexy v praxi - Miloslav Peterka Viac informácií
  Prednáška vám na reálnom projekte dátového skladu ukáže, ako možno prostredníctvom columnstore indexov vyriešiť problém, ktorý je tradičnými prostriedkami relačných databáz neriešiteľný. Po zasvätení do riešenej problematiky porovnáme rýchlosť plnenia dátového skladu, jeho odozvu a nároky na úložný priestor bez columnstore indexov a s nimi. Čo myslíte, ako to dopadne?
 • Novinky SQL 2016 - Marek Chmel Viac informácií
  Vydanie novej verzie SQL Server 2016 je za dvermi, poďme si teda v rámci prednášky predstaviť novinky v oblasti databázovej služby a ich vylepšenie oproti predchádzajúcej verzii. Hlavnou témou budú bezpečnostné vychytávky ako je row level security a dynamic data masking, rozšírenie AlwaysOn a rozšírenie InMemory technológie a ďalšie.
 • Index Internals - Marek Chmel Viac informácií
  Správne navrhnuté indexy majú zásadný vplyv na výkon SQL dotazu. Poďme si teda spoločne v tejto prednáške ukázať, ako indexy pracujú, ako optimálne indexy navrhnúť a ako sa správne rozhodnúť medzi jednotlivými možnosťami, ktoré nám SQL server ponúka.
 • Zaujímavé časy - Erik Caha Viac informácií
  SQL 2016 prináša veľmi komplexnú platformu pre prácu s dátami. Preč sú časy obyčajného RDBMS s pesimistickým prístupom k zamykaniu. Prednáška zahŕňa všetky technológie, ktoré SQL 2016 obsahuje a skúsi im dať nejaký zmysel v kontexte aktuálnych trendov spracovania a ukladania dát.
 • PowerBI a DATAZEN - Erik Caha Viac informácií
  Čo je čím v týchto moderných nástrojoch pre zobrazovanie a modelovanie dát. Nečakajte žiadny jednoduchý prehľad, ale skôr kde sa aká technológia dá posunúť a na čo sa dá využiť.
 

Zoznam prednášok DEV

 • Upgrade programátorských vedomostí 1/2 - Michal Altair Valášek Viac informácií
  C#, generické typy, lambda expressions a LINQ. Máte nástroje z roku 2016, ale programujete rovnako ako v roku 2006? Nie je vám úplne jasné, ako fungujú pokročilejšie C# konštrukcie, generické typy, či lambda expressions a keď vidíte niektoré nedávne príklady Microsoftu, nechápete, ako sa to môže čo i len skompilovať? To je smutné, pretože bez rutinného používania týchto techník sa teraz nezaobídete. Preto vám vysvetlím, ako fungujú. Bez zbytočného balastu, tak aby ste to pochopili.
 • Upgrade programátorských vedomostí 2/2 - Michal Altair Valášek Viac informácií
  ORM a Entity Framework. Neviete úplne presne, čo je Entity Framework, ako sa používa a na čo je vlastne dobrý? Aký má vzťah k databázam a ako fungujú migrácie? To je smutné, pretože bez rutinného používania týchto techník sa teraz nezaobídete. Preto vám vysvetlím, ako fungujú. Bez zbytočného balastu, tak aby ste to pochopili.
 • HTTPS už máte, tak ešte aby vám k niečomu bolo HTTPS, SSL, TLS, HSTS a CSP - Michal Altair Valášek
  Viac informácií
  a mnoho ďalších škaredých písmeniek, ktoré dnes musíte poznať. U serióznejších webov sa dnes už bez zabezpečeného protokolu HTTPS nezaobídete. Ale jednoduchá HTTPS adresa ešte neznamená, že to bude na niečo dobré. Ukážeme si preto, ako HTTPS nasadiť správne, aby to naozaj bolo k niečomu platné.
 • Všetko čo nechcete vedieť o ASP.NET Core (ASP.NET5) - Michal Altair Valášek Viac informácií
  Čo je to čierne, čo klope na dvere? Predsa ružová budúcnosť ASP.NET! No, v skutočnosti to tak hrozné nie je. ASP.NET Core (alebo skôr ASP.NET 5) prináša veľa dobrých noviniek, ale prechod na ne bude pre väčšinu .NET programátorov tak trochu bolestný. Ide o kompletný reštart platformy a veľmi podstatné množstvo vašich súčasných znalostí a zručností, ktoré nie sú ľahko prenosné. Na druhej strane, ASP.NET Core vám dáva nové možnosti na rozlet, možnosť vyvíjať na nových platformách a ďalšie. Neignorujte ho preto. I keď vám nebude na úžitok hneď teraz, oplatí sa ho mať na zreteli a sledovať jeho postup. Keby už len preto, že pokiaľ tak neurobíte, v novinkách sa utopíte vo chvíli, keď na ňu budete musieť prejsť.
 • Async/await použitie (asynchrónny kód) - Tomáš Havetta Viac informácií
  .NET dnes ponúka niekoľko mechanizmov, ako programovať viacvláknové aplikácie. V tejto prednáške nazrieme do histórie práce s vláknami v prostredí .NETu, zameriame sa na výhody využitia triedy Task a ozrejmíme si, čo presne robia kľúčové slová async/await a ako pracovať nielen s nimi, ale aj s ďalšími prvkami tejto infraštruktúry.
 • .NET a práca s XML (XPath, XSD, XSLT, XQuery) - Tomáš Havetta Viac informácií
  XML je dnes štandardom pre výmenu dát a častou požiadavkou na programátorov je vytvoriť XML, transformovať XML, uložiť dáta z XML do databáze či naopak XML z databáze vygenerovať. Táto prednáška sa zameria na základné pojmy zo sveta XML, ozrejmí hlavne XML namespace a jeho dopad na prácu s XML v prostredí .NETu. Porovnáme schopnosti .NETu s aktuálnymi štandardami sveta XML.
 • .NET Memory Internals - Robert Haken Viac informácií
  - Spolu sa pozrieme, ako pod pokrievkou funguje systém pamäte v .NET Frameworku
  - Systém typov .NET Frameworku - hodnotové a referenčné dátové typy
  - Stack (zásobník) - jeho funkcie pri riadení chodu aplikácie, prieskum pomocou Windows Debugger
  - Heap (halda) - ukladanie dát do nej, prieskum pomocou Windows Debugger
  - Schéma práce Garbage Collectora a z toho vyplývajúce záludnosti pre prax
     - Root references, Finalization (destructors)
     - Analýza príčin .NET memory-leaku
 • Advanced Debugging .NET - Robert Haken Viac informácií
  Ochutnávka práce s Windows Debugger a jeho .NET rozšírením SOS/PSCOR pre analýzu problémov bežiacej aplikácie aj off-line z memory dumpu. Ukážka nástroja DebugDiag pre zber memory-dumpov a ich základnú analýzu.
 • ASP.NET MVC 6 - Tag Helpers & View Components - Robert Haken Viac informácií
  Chýba vám v MVC podpora komponent ako ju poznáme z WebForms? Sťažujete sa nad prehľadnosťou kódu s @Html helpermi? Príďte sa pozrieť, či novinky prichádzajúce do MVC6 dokážu niečo z toho vyriešiť.
 • [ASP].NET Performace Tuning - Robert Haken Viac informácií
  Ukážka postupov diagnostiky výkonových problémov .NET aplikácií. Najčastejšie výkonové problémy a spôsoby ich riešenia.
  Profiling - vývojársky aj produkčný. Časová zložitosť vybraných algoritmov, cachovanie, performance- tipy.
 • Novinky v C# 6 - Jiří Činčura Viac informácií
  C# 6 je ďalšou verziou jazyka C#. Ukážem vám, čo je nové v tomto jazyku. Aké operácie sú teraz jednoduchšie atď. Nakoniec sa pozrieme na projekt Roslyn - nový kompilátor pre C# (a VB.NET) napísaný priamo v C# (a VB.NET) a otvorený pre vývojárov. Nielen doslova kódom, ale aj niekoľkými vrstvami API, ktoré vám môžu pomôcť, napríklad pri dodržiavaní kvality kódu.
 • Čo je Git a prečo by ma to malo zaujímať - Jiří Činčura Viac informácií
  Ako je možné, že počas niekoľkých posledných rokov veľké množstvo projektov, od malých až po veľké, začalo používať Git? Dokáže niečo magické? Alebo je to len ďalšia hipsterská vec? Každý si to asi musí rozhodnúť sám. Ukážem vám základy Gitu, čo dokáže, ako funguje. A potom je to len na vás.
 • Vývoj univerzálnych Windows 10 aplikácií - David Gešvindr Viac informácií
  S príchodom Windows 10 sa úplne zjednotil vývoj aplikácií pre desktopové počítače, tablety, telefóny a Xbox. Na tejto prednáške sa zoznámime s novým druhom aplikácie, ktorú naprogramujete iba raz, a ona potom pobeží na všetkých spomínaných platformách. Spoločne sa zameriame na to, aké majú tieto nové aplikácie vlastnosti, ako sa vyvíjajú, ako to funguje, že aplikáciu naprogramujete raz a ona funguje naprieč všetkými zariadeniami s Windows 10. Nevynecháme ani tému prevodu vašich existujúcich Windows Store aplikácií na túto novú verziu. Táto prednáška vás pripraví na budúcnosť vývoja aplikácií pre Windows.
 • Dev + Ops + Azure = VL - Miloš Halečka Viac informácií

  “V ďalekej galaxii sa dejú veľké zmeny. Po rokoch vojen a komplikovaných rokovaní sa črtá nádej. Federácia vývojárov a Republika prevádzky našli spôsob ako spolupracovať a navzájom si pomáhať vo svojich často protichodných plánoch. Doteraz nepoznané technológie dokázali spojiť tieto dva tábory tak, aby pomáhali planétam Galaxie v ich rozvoji.

  Ale technológie sú zradné a výsledok ovplyvní najmä ochota nájsť cestu k sebe.

  Vydrží táto snaha? Dokáže hŕstka DevOps rytierov zmeniť myslenie ľudí a nájsť v ich srdciach lásku k sebe?”

  Príďte na slovenskú premiéru tejto drámy a dozviete sa napríklad: ako vznikol DevOps, kde sú jeho výhody, ako s ním začať, aké nové znalosti budú potrebovať developeri a IT operations v budúcnosti a skúsime zodpovedať otázku, či v budúcnosti zaniknú oddelenia vývoja a prevádzky, tak ako ich poznáme. Ukážeme si, aké technológie ponúka Microsoft Azure na podporu DevOps a dozviete sa napríklad aj to, prečo je moderné úmyselne si zhadzovať vlastné produkčné systémy.
 • Neobmedzené škálovanie dát - Big data a NoSQL - Stanislav Harvan Viac informácií
  Čo v prípade, ak narazíte na limity tradičných riešení pre prácu s veľkými objemami dát a ich analýz? Oboznámte sa s Hadoopom a princípmi distribuovaných databáz v Azure.
 • Využitie Machine Learning v inteligentných aplikáciách - Stanislav Harvan Viac informácií
  Azure Machine learning je služba poskytujúca neobmedzený výkon pre strojové učenie a prostriedky na jeho integráciu s aplikáciami. Ako môže pomôcť dátovému analytikovi a ako ho zakomponovať do existujúcich alebo nových aplikácií?
 • Internet vecí na platforme Windows - Ľubomír Lacko Viac informácií
  Internet vecí, napriek tomu, že ide o staronový fenomén (mikrokontroléry a internet sú tu už desaťročia), ešte stále nedosiahol štádium zrelosti, pre ktoré je charakteristická najmä unifikácia na báze štandardov. Pojem internet vecí známy aj pod skratkou IoT (Internet of Things), nezahŕňa len senzory, či riadiace jednotky, ale aj cloudovú infraštruktúru a nástroje pre analýzu údajov. Spoločným menovateľom zariadení prepojených v rámci IoT je totiž generovanie obrovského množstva údajov. Ich analýzou môžete odhaliť nové súvislosti a informácie pre riadenie technologických aj biznis procesov.
  Jadrom prednášky sú možnosti Windows 10 a cloudovej platformy Microsoft Azure v oblasti internetu vecí, vývoj aplikácií pre túto platformu a možnosti ukladania a spracovania údajov v cloude. Windows 10 IoT Core je minimalizovaná zostava Windows 10 určená pre zariadenia s obmedzenými zdrojmi, ktorá však využíva spoločné jadro operačného systému.
 • Vývojárska serverovňa v Cloude - čo sme zistili za posledný rok - Martin Ševček
 • Fifty shades of Azure - Ľuboš Beran Viac informácií
  Predstavím vám najlepšie zákutia Cloud platformy od Microsoftu týkajúce sa predovšetkým vývojárov. Zameriam sa na Microsoft native vývojárov a rovnako tak na vývojárov okolo Open Source technológii.
 

Sprievodný program

 • ShowIT partyViac informácií
  Pozývame vás na ShowIT Party

  9. februára 2016 /Utorok/ o 19.30 v Bowlingovom národnom centre.

  Príďte sa s nami zabaviť a posúťažiť!

  • Bowlingová súťaž
  • Švédske stoly
  • Skvelá zábava
  • Prekvapenie
 • Ask the experts cateringViac informácií
  Získajte praktické rady na mieru pri káve od expertov

  Boris Ulík – Cloud, Windows Server 2016
  Jozef Kalivoda – Office 365
  Lukáš Okál – Windows 10
  Stanislav Harvan – Big Data

  9. februára 2016 /Utorok/ o 10:15 - 10:40 a 14:45 - 15:10
 • IoT laby - Programovanie Internet of Things pre začiatočníkov
Organizátor konferencie:GOPAS
Hlavný partner:Microsoft
Silver partner:Hewlett Packard Enterprise
Partneri: www.eset.sk www.vnet.sk www.fortinet.com www.safetica.cz
Mediálni partneri:PCRevuerobímeiteducationMojWindowsTECHBOX